Vraag en antwoord

Hoe wordt bepaald hoeveel ik ga verdienen als flexcollega van Actief Werkt!?

Je ontvangt vanaf dag 1 het loon dat gebruikelijk is bij de inlener voor de functie die je gaat uitvoeren (inlenersbeloning).

We leggen dit vast in de uitzendovereenkomst.

Categorie: Salaris & financiën.
Hoe geef ik mijn gewerkte uren door?

Je kunt je gewerkte uren op verschillende manieren doorgeven aan Actief. Welke manier voor jou van toepassing is spreek je af met je contactpersoon van de vestiging. Meestal wordt er gebruik gemaakt van de digitale urenverwerking: Flux of Mijn Actief.

Categorie: Salaris & financiën.

Instructie Urenregistratie MijnActief


Wanneer wordt mijn salaris uitbetaald?

We betalen je salaris per week of per vier weken uit. Dat mag je zelf aangeven. Als je niets aangeeft dan krijg je automatisch per week betaald. Je kunt dat trouwens altijd tussentijds aanpassen. We kunnen je alleen op tijd uitbetalen als je ook op tijd je uren aan ons hebt doorgegeven.

Categorie: Salaris & financiën.
Hoe krijg ik mijn loonstroken?

Deze kun je terug vinden in Mijn Actief. Iedereen die wordt geregistreerd in het systeem van Actief Werkt, krijgt automatisch een uitnodiging om zijn account in te stellen. Via www.actiefwerkt.nl/profiel kun je inloggen en jouw gegevens bewerken. Wanneer je daadwerkelijk gaat werken voor Actief, kun je met dit zelfde account inloggen op www.mijnactief.nl, hier heb je op ieder moment inzage in o.a. loonstroken, jaaropgaven, opgebouwde reserveringen voor vakantiegeld, vakantiedagen, kort verzuim (staat op loonstrook), en ondertekende documenten zoals je uitzendovereenkomst. Gebruikersnaam : e-mailadres Wachtwoord : maak je na de activatie zelf aan

Categorie: Salaris & financiën.
Wat zijn reserveringen?

Als je werkt krijg je salaris uitbetaald maar bouw je daarnaast ook reserveringen op. Elke week wordt een bepaald percentage van je bruto salaris apart gezet. Dat kun je opvragen, bijv. tijdens vakanties. Je bouwt reserveringen op voor verlofdagen, vakantiegeld, en kort verzuim in een fase A-overeenkomst met uitzendbeding (bijv. voor bezoek aan dokter en/of tandarts).

Categorie: Vakantie-, feest- & verlofdagen.
Heb ik recht op doorbetaling van feestdagen?

Je feestdag wordt doorbetaald wanneer er sprake is van een nationaal erkende feestdag, én wanneer deze valt op een dag dat je normaal gesproken ook werkt. Wanneer je werkdagen wisselen dan wordt er gekeken of er sprake is van een bestendig werkpatroon waardoor je in die week recht hebt op doorbetaling van de feestdag. Er is sprake van een bestendig werkpatroon als je a) in een periode van dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de desbetreffende feestdag minimaal zeven keer op de betreffende dag in de week werkzaam bent geweest; of b. je nog geen dertien aaneengesloten weken hebt gewerkt in meer dan de helft van het aantal weken waarin je hebt gewerkt op de betreffende dag in de week werkzaam bent geweest.

Categorie: Vakantie-, feest- & verlofdagen.
Hoe zit het met mijn vakantiegeld?

Je hebt recht op 8,33% vakantiebijslag van het feitelijk loon over de gewerkte dagen, vakantiedagen en feestdagen. Medio mei wordt het vakantiegeld aan je uitbetaald. Ook als je een aaneengesloten vakantie opneemt van ten minste vijf werkdagen is het mogelijk om je vakantiegeld tussentijds uitbetaald te krijgen. Neem hiervoor contact op met je contactpersoon van Actief Werkt!

Categorie: Vakantie-, feest- & verlofdagen.
Wanneer krijg ik mijn reserveringen uitbetaald?

Als je stopt met werken voor Actief Werkt! krijg je je reserveringen uitgekeerd. Opgebouwd vakantiegeld wordt (ook) altijd in de maand mei uitbetaald. Vakantiedagen kun je gedurende het jaar opnemen, mits je in die week niet meer registreert dan je normaal gesproken (gemiddeld) werkt (gewerkte uren + verlof uren).

Categorie: Vakantie-, feest- & verlofdagen.
Kan ik mijn verlofdagen meenemen naar het volgend jaar?

Wanneer je fulltime werkt bouw je jaarlijks 25 vakantiedagen op. Daarvan zijn 20 dagen wettelijk, en 5 dagen bovenwettelijk. De wettelijke vakantiedagen zijn geldig tot en met 31 december van daaropvolgende jaar als je werkt in fase A of B. Werk je in fase C? Dan kun je ze vijf jaar laten staan. De bovenwettelijke dagen zijn langer geldig namelijk voor iedereen 5 jaar. Wanneer je vakantiedagen opneemt, worden automatisch altijd eerst de kortst geldige dagen afgeschreven. Op je loonstrook of in Mijn Actief zie je hoeveel wettelijk - en bovenwettelijk verlof je nog hebt.

Categorie: Vakantie-, feest- & verlofdagen.
Bouw ik ook pensioen op als flexcollega?

Jazeker Natuurlijk ben je in eerste aan het werk om direct geld te verdienen. Gelukkig denken we ook aan je toekomst! We hebben een pensioenregeling voor alle flexcollega's van 21 jaar en ouder bij STIP Pensioen. Wanneer je voor het eerst begint te werken bij een opdrachtgever via Actief Werkt!, begin je in fase A. In fase A ga je - als je 21 jaar of ouder bent - direct deelnemen aan de Basis pensioenregeling. Actief Werkt! betaalt dan jouw pensioenpremie. Na 60 gewerkte weken kom je in de plusregeling, waarbij 1/3 van de pensioenpremie op je salaris wordt ingehouden. Heb je reeds via een ander uitzendbureau pensioen opgebouwd? Meld dit dan bij je contactpersoon van Actief Werkt!

Categorie: Vakantie-, feest- & verlofdagen.
Hoe werkt het met fase A, B, en C?

In de cao voor uitzendkrachten (ABU-cao) zijn al je rechten en plichten vastgelegd. Welke rechten en plichten je precies hebt, zijn afhankelijk van de periode die je via ons werkt. Hoe langer je via ons hebt gewerkt, hoe meer rechten je opbouwt. Dat gaat in 3 fasen, die ook in de cao zijn beschreven. Hoe werkt het met fase A, B en C? NB: Onderstaande fases zijn van toepassing indien je in 2022 voor de 1ste keer gaat werken via Actief. Indien je al voor 3 januari 2022 bent gestart met werken neem dan contact op met je contactpersoon op de vestiging. Fase A : De eerste 52 weken die je werkt voor Actief Werkt! noemen we fase A. Voor de telling van de 52 weken tellen alleen de weken waarin je daadwerkelijk hebt gewerkt. Die 52 weken hoeven niet aaneengesloten te zijn, maar een onderbreking mag niet langer dan 26 weken duren. Dan begin je weer opnieuw vooraan in Fase A. Fase B : Na 52 gewerkte weken heb je recht op een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd met urengarantie. Je kunt in deze fase maximaal zes contracten voor bepaalde tijd ontvangen in een periode van maximaal drie jaar. Ook hier begin je weer opnieuw vooraan in fase A na een onderbreking van 26 weken. Fase C : Wanneer je na het doorlopen van fase B binnen 26 weken weer wordt ingezet via Actief Werkt!, kom je in fase C. In deze fase krijg je een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Categorie: Contract & aan het werk.
Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Als je ziek wordt op een dag dat je zou gaan werken, is dat in de eerste plaats erg vervelend voor jou. Maar het is ook vervelend voor het bedrijf waar je werkt. Gelukkig zorgen we er samen voor dat het werk niet stil komt te liggen. Als je je op tijd ziek meldt, kunnen wij een andere collega inzetten die jouw werk overneemt. Omdat we op jouw inzet rekenen, is het belangrijk dat je in geval van ziekte een aantal afspraken nakomt; Bel zo snel mogelijk het bedrijf waar je werkt. Bel ons vóór 9.00 uur en geef het adres op waar je tijdens je ziekte verblijft. We zullen af en toe contact opnemen om te kijken hoe het met je gaat.

Categorie: Ziekte, gezondheid & veiligheid.
Moet ik het doorgeven als ik weer beter ben?

Ja! Dat is zelfs erg belangrijk! Als je beter bent meld je dat eveneens bij het bedrijf waar je werkt, én bij je contactpersoon van Actief Werkt!. Verder geldt nog het volgende: Wordt je tijdens je ziekmelding begeleid door Acture? Dan geef je je herstelmelding ook aan hen door, via telefoonnummer 024-890 94 70.

Categorie: Ziekte, gezondheid & veiligheid.
Wat als ik gezondheidsklachten krijg door mijn werk?

Dit zou je allereerst moeten bespreken met je contactpersoon van Actief Werkt!. We kijken dan in samenspraak met de opdrachtgever of eenvoudige aanpassingen kunnen helpen. Is dat niet het geval, dan heb je als flexcollega de mogelijkheid om te praten met de arbodienst. Dat heet een arbeidsomstandigheden-spreekuur. Daarnaast kun je - als je tenminste vier jaar in dienst bent van Actief Werkt! - kun je een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aanvragen. Dan wordt gekeken naar de gezondheidsrisico's van je werkzaamheden, en hoe de risico's beperkt kunnen worden.

Categorie: Ziekte, gezondheid & veiligheid.
Kan ik bij Actief Werkt! ook opleidingen volgen?

Je kunt bij Actief Werkt! zeker ook opleidingen volgen. Er zijn verschillende redenen waarom je een opleiding zou willen volgen. Misschien wil je doorgroeien, je specialiseren of juist een hele andere kant op. Bij Actief Werkt! bieden we allerlei opleidingen en cursussen, zoals bijvoorbeeld heftruckchauffeur of VCA basisveiligheid, maar ook Operator of Chauffeur rijbewijs C(E). Er komen regelmatig nieuwe opleidingen bij. Als je interesse hebt om een opleiding te volgen kun je dat bespreken met je contactpersoon van Actief Werkt! of kijk op de website voor meer informatie.

Categorie: Opleiding.
Ik heb een klacht, wat nu?

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je plezier hebt in je werk, en dat je wordt ingezet bij een bedrijf waar je het naar je zin hebt. Toch komen klachten voor. We willen je dan graag zo goed mogelijk helpen. Je kunt altijd terecht bij je contactpersoon. Je kunt ook mailen naar klacht@actiefwerkt.nl.

Categorie: Vertrouwenspersoon & klachten.
Hoe onderteken ik mijn contract?

Je ontvangt een email met een rechtstreekse link om te ondertekenen. Je hoeft hiervoor niet in te loggen. Je opent het document en na het lezen van de laatste pagina, kun je het document accorderen. Bij meerdere documenten onderteken je één keer, nadat je alle documenten hebt gelezen. Je ontvangt een sms met een code. Deze vul je in en daarmee plaats je jouw digitale handtekening. Als je voor het eerst werkt via Actief Werkt! ontvang je ter ondertekening de volgende documenten: Uitzendovereenkomst Conclusie arbeidsverleden Arbo-checklist, specifiek voor de functie die je gaat uitoefenen Eventueel klant specifieke documenten

Categorie: Contract & aan het werk.
Waar kan ik de verslagen van mijn bezoeken bij de bedrijfsarts terug vinden?

Nadat je de bedrijfsarts van Zorg van de Zaak bezocht hebt zal hij of zij een verslag maken met hierin o.a. adviezen over werkhervattings-/ re-integratiemogelijkheden en beperkingen waar werkgever en werknemer rekening mee moeten houden. Dit verslag kun je zelf inzien en downloaden in het portaal van Zorg van de Zaak. In de eerste uitnodigingsbrief heb je hier voor een code (dienstverbandcode) ontvangen. Deze code is 28 dagen geldig, in die tijd moet je een eigen wachtwoord hebben aangemaakt. Mocht jouw code verlopen zijn dan kun je hierover direct contact opnemen met Zorg van de Zaak.

Categorie: Ziekte, gezondheid & veiligheid.
Heeft Actief een Vertrouwenspersoon?

Actief Werkt! vindt het belangrijk dat medewerkers en flexwerkers zich prettig voelen in de werkomgeving en kunnen werken in een sociaal veilige omgeving ongeacht leeftijd, sekse of seksuele geaardheid. Daarom is Actief Werkt! een samenwerking aangegaan met TBK ADVIES en is er een vrouwelijke en mannelijke externe Vertrouwenspersoon aangesteld.

Categorie: Vertrouwenspersoon & klachten.
Wanneer kun je bij deze Vertrouwenspersonen terecht?

Als Vertrouwenspersoon zijn zij het externe aanspreekpunt voor vragen, twijfels of signalen over zaken die met Ongewenst Gedrag en Integriteit te maken hebben. Je kunt bij de Vertrouwenspersonen terecht als je getreiterd, gepest, gediscrimineerd, bedreigd of (seksueel) geïntimideerd wordt, maar ook als er vermoeden bestaat van fraude of diefstal. Is er iets voorgevallen met medewerker(s) van werkgevers, collega’s of door ‘gebruikers’ van de plaats waar je werkt dus over situaties waarin jij je op de werkvloer niet prettig hebt gevoeld. Schroom dan niet en neem contact met ze op want zaken moeten bespreekbaar zijn en blijven.

Categorie: Vertrouwenspersoon & klachten.
Wat doet de Vertrouwenspersoon?

De Vertrouwenspersoon hoort je verhaal aan, behandelt zelfstandig de klacht en/of melding en zoekt samen met jou naar de volgende stap en bepaalt samen of je zelf stappen wilt en/of kunt ondernemen en/of ze daar hulp van derden bij moeten inschakelen, maar JIJ hebt altijd zelf de regie.

Categorie: Vertrouwenspersoon & klachten.
Hoe benader ik de Vertrouwenspersoon

Bij vragen, twijfels, signalen of als je een afspraak wilt maken, neem dan contact op met Clemens ten Brink of Marian Kruis via de telefoon: 06-12313214 of via het emailadres: tbkadviesactiefwerkt@gmail.com. Zij nemen binnen 24 uur contact met je op.

Categorie: Vertrouwenspersoon & klachten.
Heeft de Vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht?

Clemens en Marian hebben wettelijk te allen tijde geheimhoudingsplicht, werken zelfstandig en onafhankelijk en koppelen alleen na overleg meldingen (anoniem) terug, zonder in te gaan op de klacht.

Categorie: Vertrouwenspersoon & klachten.
Heb je wel eens geldzorgen of behoefte aan professionele hulp om jouw financiën weer op orde te krijgen. Weet dat je dit niet alleen hoeft te doen!

Actief werkt kan je, afhankelijk van de hulpvraag, helpen om je weer financieel gezond te maken. Via Doorzaam kunnen we jou in contact brengen met een coach die jou gaat helpen met je geldzorgen. Is dit niet voldoende en heb je te maken met (dreigende) schulden dan kunnen we jou ook direct aanmelden bij een budgetcoach die jou heel gericht gaat helpen met je financiële situatie. Iets voor jou ? Neem contact op met je contactpersoon van Actief Werkt of bel naar de afdeling flexadvies Hoofdkantoor Breda 076-5302060 We helpen je graag verder.

Categorie: Salaris & financiën.
Ben ik verplicht een ID-bewijs bij me te hebben?

Het is verplicht om op je werk een geldig ID-bewijs bij je te hebben. Er kunnen namelijk op de werkplek controles worden uitgevoerd en dan is een ID-bewijs van belang. Denk hierbij aan een identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument

Categorie: Contract & aan het werk.
Moet ik ongevallen, incidenten, schades en onveilige situaties melden?

Alle ongevallen, incidenten, schades en onveilige situaties moeten altijd gemeld worden. Zo kunnen we herhaling voorkomen en kunnen we de juiste zorg geven aan de betrokken flexcollega's. Hoe meld je zoiets? • Meld het ongeval, incident, schade of de onveilige situatie direct aan je leidinggevende en aan je contactpersoon bij Actief Werkt! zodat we deze situaties kunnen onderzoeken en verbeteren. Zo help je mee ongevallen te voorkomen. • Verplaats of verwijder niets dat zou kunnen helpen bij het onderzoek naar het ongeval, incident, schade of onveilige situatie. • Bijna-ongevallen of onveilige situaties kun je ook preventief melden via veiligheid@actiefwerkt.nl. De kwaliteitsmanager neemt je melding vervolgens in behandeling.

Categorie: Ziekte, gezondheid & veiligheid.
Zorgverzekering

Iedereen in Nederland moet zich verplicht verzekeren tegen ziektekosten. Je geeft aan Actief Werkt! door bij welke zorgverzekeraar je verzekerd bent. Actief Werkt! heeft ook een collectieve zorgverzekering afgesloten voor flexcollega's. Tegen een aantrekkelijke premie kun je deelnemen. Je hebt voldoende keus voor aanvullende verzekeringspakketten. Meestal kun je alleen per 1 januari overstappen van zorgverzekeraar. Er is één uitzondering. Als je via je vorige werkgever collectief verzekerd was, en je gaat dan via Actief Werkt! werken, dan kun je ook gedurende het jaar overstappen van de ene collectieve verzekering naar de andere. Informatie collectieve zorgverzekering Actief Werkt!: VGZ, collectiviteitsnummer 87712400 • Voor overstappen online: www.vgz.nl/abu (kies dan voor Actief Werkt!) • Voor telefonisch overstappen of hulp bij je keuze, bel: 0900 - 0750

Categorie: Ziekte, gezondheid & veiligheid.
Veiligheidstips en huisregels

• Je ontvangt voor werkzaamheden (vaak tegelijkertijd met je uitzendovereenkomst) een ARBO-checklist waarop de algemene en specifieke arbeidsrisico’s van jouw werkzaamheden staan vermeld. • Houd je aan de aanwijzingen en instructies van je leidinggevende. • Een werkplaats is geen speelplaats. Werken eist nu eenmaal je voortdurende aandacht op. Vaak leidt onoplettendheid tot ongevallen. Laat je daarom de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen uitleggen. • Eet, drink en rook alleen op de plaatsen waar dat mag. Bij veel bedrijven is het roken en gebruik van open vuur verboden in verband met brandgevaar. Roken is daarom alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen toegestaan! Het nuttigen van alcohol en het gebruik van verdovende middelen op het werk is verboden. Dit geldt ook voor het onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen op het werk. Daarnaast is het gebruik van medicijnen, die je functioneren beïnvloeden verboden. Overtreden van deze regels kan leiden tot verwijdering van het werk. • Houd je werkplek opgeruimd.

Categorie: Ziekte, gezondheid & veiligheid.
Hoe schrijf ik me uit of verwijder ik mijn gegevens bij Actief Werkt?

Een verwijderveroek of verzoek tot uitschrijven kun je op de volgende manieren indienen:

1. Mijn Actief: in Mijn Actief (webversie: mijnactief.nl) staat de optie “uitschrijven” in het instellingen menu rechtsboven in beeld. 
2. Stuur een mail naar privacy@actiefwerkt.nl met het verzoek tot gegevens verwijderen of uitschrijven 
3. Neem contact op met de vestiging waar je voor hebt gewerkt en dien een verzoek in bij hen. 

Binnen 4 weken zullen we het verzoek oppakken en jouw gegevens verwijderen. 

Heb jij nog nooit voor ons gewerkt maar ben jij alleen maar ingeschreven? Dan verwijderen wij al jouw gegevens 
Heb jij voor ons gewerkt? Dan hebben wij een bewaarplicht van bepaalde gegevens. Deze bewaartermijnen kun je terugvinden in ons Privacy Statement op de website

Categorie: Privacy.