Contract & aan het werk


Hoe werkt het met fase A, B, en C?

In de cao voor uitzendkrachten (ABU-cao) zijn al je rechten en plichten vastgelegd. Welke rechten en plichten je precies hebt, zijn afhankelijk van de periode die je via ons werkt. Hoe langer je via ons hebt gewerkt, hoe meer rechten je opbouwt. Dat gaat in 3 fasen, die ook in de cao zijn beschreven. Hoe werkt het met fase A, B en C? NB: Onderstaande fases zijn van toepassing indien je in 2022 voor de 1ste keer gaat werken via Actief. Indien je al voor 3 januari 2022 bent gestart met werken neem dan contact op met je contactpersoon op de vestiging. Fase A : De eerste 52 weken die je werkt voor Actief Werkt! noemen we fase A. Voor de telling van de 52 weken tellen alleen de weken waarin je daadwerkelijk hebt gewerkt. Die 52 weken hoeven niet aaneengesloten te zijn, maar een onderbreking mag niet langer dan 26 weken duren. Dan begin je weer opnieuw vooraan in Fase A. Fase B : Na 52 gewerkte weken heb je recht op een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd met urengarantie. Je kunt in deze fase maximaal zes contracten voor bepaalde tijd ontvangen in een periode van maximaal drie jaar. Ook hier begin je weer opnieuw vooraan in fase A na een onderbreking van 26 weken. Fase C : Wanneer je na het doorlopen van fase B binnen 26 weken weer wordt ingezet via Actief Werkt!, kom je in fase C. In deze fase krijg je een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Categorie: Contract & aan het werk.
Hoe onderteken ik mijn contract?

Je ontvangt een email met een rechtstreekse link om te ondertekenen. Je hoeft hiervoor niet in te loggen. Je opent het document en na het lezen van de laatste pagina, kun je het document accorderen. Bij meerdere documenten onderteken je één keer, nadat je alle documenten hebt gelezen. Je ontvangt een sms met een code. Deze vul je in en daarmee plaats je jouw digitale handtekening. Als je voor het eerst werkt via Actief Werkt! ontvang je ter ondertekening de volgende documenten: Uitzendovereenkomst Conclusie arbeidsverleden Arbo-checklist, specifiek voor de functie die je gaat uitoefenen Eventueel klant specifieke documenten

Categorie: Contract & aan het werk.
Ben ik verplicht een ID-bewijs bij me te hebben?

Het is verplicht om op je werk een geldig ID-bewijs bij je te hebben. Er kunnen namelijk op de werkplek controles worden uitgevoerd en dan is een ID-bewijs van belang. Denk hierbij aan een identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument

Categorie: Contract & aan het werk.