Vakantie-, feest- & verlofdagen


Wat zijn reserveringen?

Als je werkt krijg je salaris uitbetaald maar bouw je daarnaast ook reserveringen op. Elke week wordt een bepaald percentage van je bruto salaris apart gezet. Dat kun je opvragen, bijv. tijdens vakanties. Je bouwt reserveringen op voor verlofdagen, vakantiegeld, en kort verzuim in een fase A-overeenkomst met uitzendbeding (bijv. voor bezoek aan dokter en/of tandarts).

Categorie: Vakantie-, feest- & verlofdagen.
Heb ik recht op doorbetaling van feestdagen?

Je feestdag wordt doorbetaald wanneer er sprake is van een nationaal erkende feestdag, én wanneer deze valt op een dag dat je normaal gesproken ook werkt. Wanneer je werkdagen wisselen dan wordt er gekeken of er sprake is van een bestendig werkpatroon waardoor je in die week recht hebt op doorbetaling van de feestdag. Er is sprake van een bestendig werkpatroon als je a) in een periode van dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de desbetreffende feestdag minimaal zeven keer op de betreffende dag in de week werkzaam bent geweest; of b. je nog geen dertien aaneengesloten weken hebt gewerkt in meer dan de helft van het aantal weken waarin je hebt gewerkt op de betreffende dag in de week werkzaam bent geweest.

Categorie: Vakantie-, feest- & verlofdagen.
Hoe zit het met mijn vakantiegeld?

Je hebt recht op 8,33% vakantiebijslag van het feitelijk loon over de gewerkte dagen, vakantiedagen en feestdagen. Medio mei wordt het vakantiegeld aan je uitbetaald. Ook als je een aaneengesloten vakantie opneemt van ten minste vijf werkdagen is het mogelijk om je vakantiegeld tussentijds uitbetaald te krijgen. Neem hiervoor contact op met je contactpersoon van Actief Werkt!

Categorie: Vakantie-, feest- & verlofdagen.
Wanneer krijg ik mijn reserveringen uitbetaald?

Als je stopt met werken voor Actief Werkt! krijg je je reserveringen uitgekeerd. Opgebouwd vakantiegeld wordt (ook) altijd in de maand mei uitbetaald. Vakantiedagen kun je gedurende het jaar opnemen, mits je in die week niet meer registreert dan je normaal gesproken (gemiddeld) werkt (gewerkte uren + verlof uren).

Categorie: Vakantie-, feest- & verlofdagen.
Kan ik mijn verlofdagen meenemen naar het volgend jaar?

Wanneer je fulltime werkt bouw je jaarlijks 25 vakantiedagen op. Daarvan zijn 20 dagen wettelijk, en 5 dagen bovenwettelijk. De wettelijke vakantiedagen zijn geldig tot en met 31 december van daaropvolgende jaar als je werkt in fase A of B. Werk je in fase C? Dan kun je ze vijf jaar laten staan. De bovenwettelijke dagen zijn langer geldig namelijk voor iedereen 5 jaar. Wanneer je vakantiedagen opneemt, worden automatisch altijd eerst de kortst geldige dagen afgeschreven. Op je loonstrook of in Mijn Actief zie je hoeveel wettelijk - en bovenwettelijk verlof je nog hebt.

Categorie: Vakantie-, feest- & verlofdagen.
Bouw ik ook pensioen op als flexcollega?

Jazeker Natuurlijk ben je in eerste aan het werk om direct geld te verdienen. Gelukkig denken we ook aan je toekomst! We hebben een pensioenregeling voor alle flexcollega's van 21 jaar en ouder bij STIP Pensioen. Wanneer je voor het eerst begint te werken bij een opdrachtgever via Actief Werkt!, begin je in fase A. In fase A ga je - als je 21 jaar of ouder bent - direct deelnemen aan de Basis pensioenregeling. Actief Werkt! betaalt dan jouw pensioenpremie. Na 60 gewerkte weken kom je in de plusregeling, waarbij 1/3 van de pensioenpremie op je salaris wordt ingehouden. Heb je reeds via een ander uitzendbureau pensioen opgebouwd? Meld dit dan bij je contactpersoon van Actief Werkt!

Categorie: Vakantie-, feest- & verlofdagen.